S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Podporuje mojeID

KONTAKTY

SINK,s.r.o.
Odborárov 40
94501 KOMARNO
tel: : 0903 744 779; 0903732744
napíšte nám
Osobný odber: podľa telefonickej dohody
nájdete nás na Elektrárenská 5; 945 01 Komárno

NOVINKY

arr3KVALITA TOVARU - POŠTOVNÉ NEPLATÍTE - MOŽNOSŤ VÝMENY / VRÁTENIA        RÝCHLE DORUČENIE         Doprava na Slovensko zdarma! Pri objednávke nad 33,00.- €...

TOVAR V AKCII

naša cena 36,00 €
skladom
naša cena 211,00 €
skladom

ANKETA

Kam by ste šli za potapenim?

Egypt červené more 39% Indonézia 20% Karibik 20% Chorvácko 21%

Obchodné podmienky
Obchodné Podmienky

 

Obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.diving-shop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č 102/2014Zb.

Predávajúcim je:  SINK,s.r.o. ;Komenského 28/1 ;945 01  Komárno; IČO:36746096;

Kupujúcim je spotrebiteľ , alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikatľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnímy ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia...

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej  podnikateľskej  činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje IČO, potom berie na vedomie, že pre neho už platia pravidlá uvedené vo VOP podnikateľov.

Pokiaľ obchodné podmienky neupravujú inak, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená na vyššie uvedenom                                   základe ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, zpravidla občianskeho prípadne                                 obchodného zákonníka.

Jednotlivé popisy tovaru sú iba informatívneho charakteru, môžu podliehať obsahovým zmenám.

Predávajúci je platcom DPH - všetky ceny na internetovom obchode uvedené sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka poplatkov za dopravné a balné, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku.

 

OBJEDNÁVKA

 

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.diving-shop.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop),telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianského zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope.       

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu (nie je nutné pri osobných odberoch po dohode), telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Vyplnením registračného formulára, či záväzné objednávky v rámci internetového obchodu www.diving-shop.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté ďalším subjektom bez súhlasu kupujúceho, tretej osobe, s výnimkou osoby podieľajúcich sa bezprostredne na zabezpečujúcej dodávke objednaného tovaru ( pošta, banka a prepravca).

 

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V okamihu prijatia objednávky sa objednávka začína spracovávať a následne bude zákazníkovi potvrdená e-mailom a telefonicky. Od tohto momentu je objednávka záväzná pre obe strany.

 

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, avšak neodkladne a čím skôr zo strany spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať telefonickypísomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 

                                                                 I.

                                     DODACIE LEHOTY

 

Miestom plnenia je dodacia adresa, ktorú kupijúci uvedie v objednávke.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30dní.

 

 

 

 

 

 

                                                  II.     

                         CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Finálna cena za produkt a úplná hodnota objednávky je vždy uvedená v potvrdzovacom e-maili e-shopu.

 

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

 

Tovar je majetkom predávajuceho do doby úplneho zaplatenia ceny tovaru.

 

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)       vlastnou dopravou (osobný odber)

b)      kuriérom (zasielateľskou službou, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

c)       cez Slovenskú poštu

 

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

V prípade špecifickej objednávky,objednávky „na mieru“, alebo objednávky predávajuci uzná za nutné, vystaví kupujucemu zálohovú faktúru, ktorú do splatnému, dohodnutému dátumu uhradí kupujuci.

 

 

                                                                         III.          

                                PREBERANIE TOVARU

 

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

                                                                                   IV.           

                                         ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to bezodkladne čím skôr zo strany spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať telefonicky a písomnou formou ( e-mailom). V prípade telefonického storna je nutné potvrdenie aj e-mailom pre archiváciu.

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, výmenný / reklamačný lístok doklad o nadobudnutí a pod...), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť , že výmena sa vzťahuje len na nepoškodený a ešte nepoužívaný tovar, zodpovedajúceho jeho pôvodnému stavu. Pošlite nám ho späť poštou v pôvodnom balení, s neporušeným štítkom tovaru do 14 dní od dátumu prevzatia. Tovar zasielajte ako jednoduchý balík so sprievodným listom pre poštové balíky, pretože vrátené balíky na dobierku nemáme možnosť prevziať. Odporúčame klientom, vždy si vyžiadať potvrdenie, podacie číslo o odoslaní tovaru pre prípad neskoršej reklamácie balíka. Tovar by mal kupujúci poslať naspäť s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave hodnote, v akom tovar prevzal.

 

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia a odstúpení od kúpnej zmluvy (alebo preukázania odoslania tovaru) cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 1% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 

a) produkt  sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

 

 

                                                                                   V.               

                                          ZÁRUKA A SERVIS, REKLAMÁCIE

 

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov pre fyzické osoby (resp. 12 mesaciacov pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby) alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo e-mailom na uvedenú adresu oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Reklamácia musí obsahovať presné označenie produktu, opis vady, dokumentáciu a doklad o kúpe. Reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

        

 

    VII.

                                       Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

 

NjlkN